Review: Kemp Design Model

Review: Kemp Design Model

Door Bert Diddens en Rob van Bakel

Het Kemp Design Model is een ontwerpmodel voor instructie dat bestaat uit 9 stappen. Het model lijkt een watervalmodel te zijn, maar het wordt vaak cyclisch gepresenteerd. In 1994 hebben Kemp, Morrison en Ross dit model aangepast en ziet er nu als volgt uit:
kemp model addie
Bron: Morrison, Ross & Kemp model (1994)

In dit figuur zie je de 9 stappen en daarom heen de zitten evaluatie- en ondersteuningsringen. In dit aangepaste model kun je het ADDIE-model herkennen.


De review

Wat:

Stap 1: De probleembepaling en vaststellen van doelen.
Stap 3: Bepalen van inhoud en vaardigheden gerelateerd aan de gestelde doelen.

Hoe:

Stap 2: Bij deze stap wordt gekeken naar de eigenschappen van de leerling/student om de mate van ondersteuning vast te stellen. (Scaffolding.)
Stap 4: Hier worden de lesdoelstelling voor de leerling/student vastgesteld.
Stap 5: Verdeel de lesinhoud in logische stappen.

De methode:

Stap 6: Ontwerp de instructie zodat leerling/student de verschillende doelen stapsgewijs eigen kan maken. (Mastery learning.) Deze stap richt zich
Stap 7: Maak de lesvoorbereiding.
Stap 8: Ontwikkel de evaluatie-instrumenten om te toetsen of de doelstellingen behaald worden.
Stap 9: Selecteer geschikte bronnen om je methode te ondersteunen.

Opmerkingen bij dit model

In het bijgewerkte model staat de evaluatie rond alle stappen: Summatieve evaluatie, formatieve evaluatie, bevestigende evaluatie en bijstelling. Daaromheen staan vier fasen: het plannen, de implementatie, het managen en daarna het ondersteunen.
In dit model is het niet volledig duidelijk wanneer de lessen gegeven worden. Is dit bij stap 7, of pas na stap 9? Stel dat je de lesvoorbereidingen kort voor je lessen maakt, lijkt het of je bij stap 8 het evaluatie-instrument achteraf ontwerpt, terwijl dit ervoor zou kunnen.
Dit model is een lineair model, maar de eerste en de laatste stap worden cyclisch aan elkaar verbonden. Betekent dit dat er bij de uitvoering problemen zullen ontstaan die bij stap 1 helemaal opnieuw aangepast dienen te worden?

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |