Ontwerp in progress

Mijn onderwijsontwerp is gericht de leerpleinen die school in de nieuwbouw krijgt en hoe we die leerpleinen krachtig in kunnen zetten. Vanuit de curriculumanalyse zijn er wat aandachtspunten en daarom wil ik mij in het ontwerp richten op de volgende 21st century skills:
• Creativiteit door structuur;
• probleemoplossend vermogen & kritisch denken;
• communiceren.

Tipje van de sluier. In de uitvoering zit heel veel “eer“:
1. Detecteer, constateer & formuleer.
2. Exploreer, bestudeer & analyseer.
3. Interpreteer & definieer.
4. Fantaseer, divergeer & idealiseer.
5. Experimenteer, creëer, construeer & probeer.
6. Controleer, valideer, corrigeer.
7. Participeer, publiceer & presenteer.
   (Eventueel implementeer)

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |