Laatste verbetering

Na een laatste verbetering en reflectie hierop heb ik ook het tweede leerarrangement met een voldoende afgesloten.

Reflectie:

| Leraar natuurkunde | vmbo-TL | 2College Jozefmavo |