Feedback op PI’s

Feedback op Prestatie-Indicatoren uit mijn praktijk

Deze feedback is van mijn directeur, van een collega uit de werkgroep: Onderwijsontwikkeling, van een collega die master SEN gedaan heeft en nu master pedagogiek volgt en een collega die ook in de werkgroep voor het herijken van de visie zit.

PIFBcollega

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |