De Nederlandse School

Ieder MLI cohort bezoekt in het kader van de opleiding één maal een innovatieve school. Een innovatieve school onderscheidt zich van andere scholen door de keuze om het op één of meerdere aspecten anders te doen dan andere scholen.

In het kader van mijn professionalisering bezoek ik regelmatig andere scholen die innovatief vernieuwen. In 2014 heb ik De Nieuwste School (Tilburg) twee maal bezocht, heb ik de Fabklas bezocht op De Populier (Den Haag) en voordat de drukte van de MLI begon heb ik een bezoek gebracht aan de school Stad&Esch. Daarnaast kom ik dankzij The Crowd na lestijden op allerlei verschillende scholen.

Via Twitter heb ik via Mieke Haverkort en Ronald Heidanus de start van de Dutch Innovation School (DIS) gevolgd. Deze school sprak mij heel erg aan vanuit het thema van mijn paper: Brede talentontwikkeling. Helaas ging dit bezoek niet door.

De Nederlandse School

De Nederlandse School

Op 2 maart kreeg ik het bericht dat De Nederlandse School hun eerste bijeenkomst had: een co-create sessie over Maker Education. Twee vliegen in één klap: een zeer innovatieve school én over het thema van mijn tweede leerarrangement!!

Wat voor school is de Nederlandse School?

De missie van de Nederlandse School is het opleiden van meester-docenten die als kwartiermakers gaan functioneren om onderwijsvernieuwing in scholen te stimuleren.

Hans van der Wind, initiatiefnemer van de Nederlandse School, stelt dat de status van leraar ten onrechte is uitgehold, docenten draaien slechts het verplichte programma. Zijn doel is dat Nederland in 2025 weer tot een voorbeeldland behoort op het gebied van onderwijs.

Flip the SystemHet eerste cohort van de Nederlandse School gaat in september 2015 van start.
De Nederlandse School zet in op de ontplooiing van drie kwaliteiten bij leraren: Onderzoeken, creativiteit en ondernemen. Op deze manier hebben de meester-docenten de middelen en de houding om het systeem daar werkelijk te kunnen veranderen: Flip the System!

Co-creatie bijeenkomst 9 maart

Voordat de sessie begon heb ik kennis gemaakt met:
Ralph Crutzen, een echte maker-educator die dit jaar al begonnen met een makerklas;
Berry Nieskens, leraar lifestyle informatics en computerscience op het Hyperion;
• en Astrid Poot, die maken als gezinsactiviteit promote.

De sessie begon met een workshop van het maak-team van De Populier. Dit was om mensen in de juiste mindset te krijgen, deze workshop had ik al eens eerder gevolgd. Daarna was er een sessie waarin kleine groepjes discussiëren over MakerED. Dit was voor mij het meest relevant. De onderwijskundige motivatie achter MakerED: waarom is het belangrijk dat MakerED een plaats krijgt in ons onderwijs? Enkele deelnemers vonden dit concept een stukje didactiek waar je voor kan kiezen. Ik denk dat het meer een leertheorie is (constructionisme), een benadering waarvoor je kunt kiezen.

Ongeacht hoe je denkt over MakerED, het is een middel wat heel goed aansluit bij de doelen en de drie kwaliteiten van de Nederlandse School. De Nederlandse School is een verfrissende benadering om het uithollen van de status en beroepseer van de leraar om te keren.
Voor mijn LA2-ontwerp heb ik na deze avond nog geen concrete ideeën, maar ben tot op het bot gemotiveerd.

Meer lezen?

http://www.denederlandseschool.nl/
http://www.denederlandseschool.nl/?p=33647 (verslag 9 maart)
http://www.watbezieltons.nu/index.php/de-nieuwe-lerarenopleiding/
http://www.scienceguide.nl/201409/leraren-als-leermeesters.aspx
https://sexynederlands.wordpress.com/2015/03/11/maker-ed/
http://makered.nl/?p=936

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |