“Ik heb nog wel iets liggen…”

“Minder les leidt niet automatisch tot beter onderwijs”
Bron: Aleid Truijens, Volkskrant (11 juni 2016)

In de personeelskamer naar aanleiding van de aangenomen motie van Paul van Meenen: “Het is een misverstand dat het de lessen zijn die voor werkdruk zorgen.” Paul van Meenen wil dat docenten meer tijd krijgen voor ontwikkeling en professionalisering, maar deze collega benadrukte dat behalve een wellicht toekomstige wet, er in de CAO’s vastgelegd dient te worden dat de vrijgekomen ruimte expliciet daarvoor bedoeld is, en dat schoolleiders deze niet vol gaan plannen met taakuren. Deze collega heeft liever minder taken en meer lessen.

Toekomst scenario

Stel dat… deze motie door de eerste kamer komt en haalbaar is, waardoor het uiteindelijk vastgelegd zal worden. Stel dat… de VO-raad onder Paul Rosenmöller (Volkskrant (5 oktober 2015)) weet te borgen dat de vrijgekomen uren voor voorbereiding, samenwerking en professionalisering blijven. Stel dat… dat zou ik heel mooi vinden. Ik doe graag nieuwe dingen, ik ben graag kritisch naar mijzelf en heb nog meer dingen die ik zou willen doen. Ik weet zeker dat ik met meer voorbereidingstijd nog betere lessen zou geven. Ik denk dat ik, mijn collega’s en eigenlijk alle docenten -en daarmee het onderwijs- beter zou worden wanneer we meer tijd hadden om samen te werken: samen voor te bereiden, elkaars lessen bezoeken, intervisie. “Het gaat erom wat je met de vrijgekomen tijd doet.”

Wanneer de 20 lesuren norm ingevoerd wordt, sta ik er niet van te kijken als de leerwinst in het begin minder zal zijn. Minder uren les voor de leerlingen terwijl de leraren die tijd nog moeten gebruiken om te ontwikkelen. Ik denk wel dat na verloop van tijd de leerwinst groter zal zijn. Moeten leraren dan adequaat aangestuurd worden? Of zal het zelfreinigend vermogen van het onderwijssysteem op den duur de kwaliteit borgen?

Ik denk namelijk dat het verschil in kwaliteit van onderwijs tussen verschillende leraren uiteindelijk duidelijker zal worden. De leraar die “nog wel iets heeft liggen” wat hij jaar na jaar gebruikt -versus- de leraar die wil ontwikkelen en wil verbeteren en daar de tijd voor gebruikt.

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |