Flipped Classroom versus Formatief Evalueren.

Sinds 2012 maak ik video’s die ik inzet voor Flipping the Classroom. Maar ik doe dit steeds minder, vaker zet ik mijn video’s remediërend in. De reden dat ik dit doe heeft te maken met formatief evalueren.

Flipped Classroom

Het model van de Flipped Classroom vind ik nog steeds een goed model. Minder in de klas zenden, zodat ik meer tijd heb voor contact met leerlingen. Instructie vindt plaats middels video’s die ze vooraf kijken. Wanneer ik collega’s vertelde over Flipping the Classroom, vertelde ik altijd het hele verhaal: je verliest de interactie. Fijn als je een drukke klas hebt, maar jammer voor de controle-vragen tijdens de instructie. Leraren ontwikkelen toch een soort zesde zintuig waarmee ze vraagtekens boven hoofden van leerlingen zien wanneer zij je niet meer kunnen volgen. Dit weet je bij een video niet.

Differentiëren

Doordat in 2013 het nieuwe er voor leerlingen af was, bekeken ze lang niet alle video’s meer. Om dit te ondervangen, voegde ik een kort quizje met 3 meerkeuze vragen toe aan elke video. Eén van de voordelen aan deze quizjes was dat ik globaal kon zien welke stof wel of niet begrepen was. Een ander voordeel was dat ik aan de hand van de resultaten kon differentiëren en heterogene of homogene groepjes kon vormen.

Formatief evalueren

Terwijl dit wel een stap in de juiste richting is, pakt het nog niet zo goed uit. Niet alle leerlingen vulden de meerkeuze vragen serieus in, en sommige leerlingen bekeken de video niet en gokte de vragen. Ik kon per slot van rekening niet controleren of ze de video bekeken hadden, alleen of ze het bijbehorende quizje hadden gemaakt.
Daarnaast waren mijn controlevragen eigenlijk altijd reproductievragen. Zulke vragen waren snel te maken en zijn ideaal voor een meerkeuze quiz. Hiermee toets ik niet echt of er misconcepties zijn.

Onmiddelijke feedback

Het hoofdstuk van “Formatieve toetsing met onmiddellijke feedback” in (de toetsrevolutie, pp. 17-34) geeft Ed van den Berg hele sterke voorbeelden hoe je bepaalde concepties van leerlingen snel kunt toetsen tijdens een instructiemoment. Ed van den Berg (zelf oud-natuurkunde-docent) beschrijft bijvoorbeeld dat tekenopdrachten snel inzicht geven.

Terug naar zenden?

Dit zijn dingen die ik (nog) meer in mijn les wil gaan doen. Maar moet ik dan stoppen met flippen? Jasper Rijpma (p. 112) zegt juist:

Formatief toetsen kost tijd. Met flipping the classroom kun je tijd winnen, hiermee ben ik dan ook aan het experimenteren.

Ik ben benieuwd hoe andere flippers omgaan met formatieve evaluatie?

| Leraar & lerarenopleider natuurkunde | Trainer toetsrevolutie |